Nasjonalt lånekort for bibliotek

Her finner du informasjon for bibliotek som ønsker å ta i bruk Nasjonalt lånekort og tilgang til tjenester for Nasjonalt lånekort.