Åpningstider og melding av feil i Nasjonalt lånerregister

 

Nasjonalt lånerregister skal i utgangspunktet være tilgjengelig til enhver tid, men nedetid utenom kjernetida kan forekomme etter varsling. Løsningen kan påregnes å være nede 5-10 minutter i tidsrommet 02.00-03.00 hver natt for sikkerhetskopiering.

 

Kjernetid for løsningen er 08.00-20.00 mandag-fredag og 09.00-15.00 på lørdager, helligdager unntatt. I denne tida vil det være personale tilgjengelig for feilmelding og retting av alvorlige feil i Nasjonalt lånerregister.

Løsningen skal være tilgjengelig til kl 20.00 på lørdager og 08.00-20.00 på søndager, men det er ikke etablert vaktordninger for disse periodene.

Det gjennomføres helsesjekk på Nasjonalt lånerregister hvert døgn.

Bibliotekene melder feil gjennom ordinære varslingsrutiner til sin biblioteksystemleverandør, som melder feilen videre til Bibliotek-Systemer AS. Den enkelte biblioteksystemleverandør vil også varsle sine kunder om planlagt nedetid.

Sist oppdatert 6. oktober 2005 av prosjektleder Øystein Reiersen