2500 bibliotek - ett lånekort

Norge har en stor flora av ulike typer bibliotek. For å øke tilgangen til dette store biblioteknettverket lanseres nå muligheten for et nasjonalt lånekort som kan brukes i mange bibliotek. LÅNEKORTET tilbys alle landets bibliotek fra høsten 2005.

Det er et mål at LÅNEKORTET skal kunne benyttes i de fleste norske bibliotek, men det vil ta tid før ordningen er landsdekkende. Kortet er gratis.

LÅNEKORTET er nøkkelen til norske bibliotek, og åpner for nye og bedre tjenester til bibliotekbrukerne. En framtidig mulighet er at du selv kan bestille materiale fra det bibliotek du ønsker, og enten få materialet direkte i posten eller hente det i det biblioteket du bruker mest.

Nasjonal bibliotekdatabase med personopplysninger

For at LÅNEKORTET skal fungere, blir opplysninger om alle lånere registrert i en felles database. I denne databasen lagres:

Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.

Behandling av personopplysningene

Prosjektet som har utviklet LÅNEKORTET har lagt vekt på å følge alle regler for behandling av personopplysninger.

Hvis du ikke ønsker at flere bibliotek skal få tilgang til adresseopplysningene

Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort, kan du reservere deg mot at adresseopplysningene dine blir lagret i det sentrale lånerregisteret. Gi beskjed i skranken, og du vil få et lånekort som bare kan brukes lokalt i biblioteket.

Initiativtakere til LÅNEKORTET

Nasjonalbiblioteket og de 5 største leverandørene av IT-systemer til norske bibliotek står bak utviklingen av LÅNEKORTET. Prosjektet er støttet og styrt av ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum og er en del av programmet Norsk digitalt bibliotek.

Utgitt oktober 2005, endret januar 2016